DNB Arena DNB Arena DNB Arena DNB Arena DNB Arena

DNB Arena

Presse

Ordning for konserter, shows, events

Ordning for presse vil her variere etter hvilke retningslinjer den enkelte arrangør, artist, management opererer med.

For nærmere informasjon, ta kontakt med presseansvarlig Kjetil Garvik på kjetil.garvik@oilers.no eller 926 21 987

Ordning for hockeyarrangementer

Alle journalister, reportere og fotografer skal forhåndsakkreditere seg hockeykamper i DNB Arena. Alle forhåndsakkrediterte får adgangsbevis til gjeldende kamp. På adgangsbeviset vil det fremgå hvilke områder i arenaen den enkelte er akkreditert for.

Hvordan?

Presse som ønsker forhåndsakkreditering sender mail til presseansvarlig Kjetil Garvik på kjetil.garvik@oilers.no. Her skal det fremgå hvem akkrediteringen gjelder, og hvilken funksjon (skrivende presse, foto, video etc.) som ønskes under kampen.

Dersom andre enn Stavanger Oilers står som kamparrangør (landslag, internasjonale turneringer etc.) vil presseansvarlig samarbeide med ekstern arrangør om håndtering av presse.

Mail om akkreditering skal være mottatt innen 12.00 kampdag. Ved internasjonale arrangementer kan andre frister gjelde. Det blir da sendt ut informasjon om dette.

Adgangsbevis

Forhåndsakkrediterte henter sine adgangsbevis i foajeen ved inngang merket for presse (rundt hjørnet til høyre for hovedinngang). Dersom denne inngangen er stengt (ankomst sent i kampen etc.) henter pressen adgangsbevis i billettluka og bruker ordinær inngang.

Presseområde

Akkreditert presse får tilgang til vårt presseområde i 4. etasje. Området har nettilgang (trådløst nettverk og kabel). Skrivende presse får tilrettelagte arbeidsplasser. Også fotografer har tilgang til arbeidsplass med nettilgang dersom behov. Brukere av presseområdet får enkel bevertning. Presseansvarlig er vert i presseområdet og sørger for nødvendig informasjon / kampmateriale.

Intervjuer etter kampslutt

Pressen får tilgang til spillere og trenere for intervjuer etter kampslutt. Dette skjer i garderobeområdet. Oppmøte i foajeen ved dør merket Garderobe 1-7. Presseansvarlig koordinerer videre.

Noen arrangementer (for eksempel sluttspill og landskamper) bruker ordning med mixed zone.

TV/Video

Alle intervjuer med levende bilder skal gjøres foran Get-ligaens intervjuvegg. Veggen plasseres sentralt i pressens intervjusone i garderobeområdet. Presseakkrediteringen skal være godt synlig for vakter, spillere og trenere ved intervjuer.

Kontaktinformasjon presseansvarlig:

Kjetil Garvik

926 21 987

kjetil.garvik@oilers.no

 

 

EVENTSKALENDER

SETEKART - Finn ditt sete

HVOR FINNER DU OSS?


opp